Inhoud

De inhoud van deze site is alleen voor informatieve en educatieve doeleinden. De informatie op deze site is enkel informatief van karakter. Kruiden/planten gebruik je steeds met gezond verstand.

  
Privacy

Wij gebruiken uw persoonsgegevens overeenkomstig de Europese GDPR wetgeving. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

 
Intellectuele eigendomsrechten

© Copyright Pittig Gekruid vertegenwoordigd door Lieve Timmermans
Foto's: Lieve Timmermans

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webbeheerder of rechtstreeks via de contactgegevens vermeld op de desbetreffende webpagina's.

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

 
Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.