Pittig gekruid
  • Pittig Gekruid heeft als doel het geven van workshops, lezingen en wandelingen rond kruiden.
  • Pittig Gekruid is gespecialiseerd in het geven van massages met zelf bereide oliën.
 
Inschrijving voor een workshop, lezing, massage of wandeling.

Inschrijving voor een workshop, lezing, massage of wandeling is alleen schriftelijk mogelijk, tenzij anders vermeld. Daarmee is je plaats op die datum voor een periode van twee weken gereserveerd.

Na het verstrijken van deze twee weken kunnen anderen, tot het verschuldigde bedrag is ontvangen, ook een optie nemen op de betreffende workshop, lezing of wandeling. De inschrijving wordt door Pittig Gekruid schriftelijk of per e-mail bevestigd, zodra de betaling binnen is. Definitieve reserveringen geschieden op volgorde van binnenkomst van de betaling.

Voor het geval dat een betaling op de dag van de workshop, lezing of wandeling nog niet is bijgeschreven, dient het hele bedrag voor aanvang van de workshop contant te worden betaald. Komt de betaling achteraf alsnog binnen, dan wordt dit bedrag per omgaande retour gestort.

In principe worden de workshops en lezingen gegeven op de locatie van Pittig Gekruid, tenzij anders vermeld. Het is ook mogelijk om dit op een andere locatie te doen. Dit gebeurt in overleg. Kruidenwandelingen worden uiteraard buiten gehouden.

Opdrachtgevers en offerteaanvraag mbt workshops, lezingen, massages en wandelingen.

Bij de eerste kennismaking per telefoon of e-mail wordt geluisterd naar wat de wensen zijn van de opdrachtgever. Pittig Gekruid probeert voor zover mogelijk rekening te houden met eventuele voorkeuren van de opdrachtgever.

Een project- en prijsvoorstel (de offerte) wordt opgestuurd per e-mail of post. Het voorstel bevat een overzicht van de gemaakte afspraken, de locatie, eventueel een routebeschrijving, een (ruwe) beschrijving van de workshop, lezing of wandeling en een prijsopgave.

Ieder aanbod is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met de organisator aan te gaan.

Bij akkoord van de offerte zal de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk (ook per e-mail) bevestigen..

Na een akkoord verklaring van de opdrachtgever ontvangt de opdrachtgever een factuur.

 
Annulering door deelnemer van workshops, lezingen, massages en wandelingen.
  • Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de workshop, lezing of wandeling dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
    Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een vervanger te sturen.
  • Annulering tot twee weken voor aanvang* van de workshop, lezing of wandeling is mogelijk zonder financiële consequenties.
    De betaling wordt per omgaande retour gestort.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang* van de workshop, lezing of wandeling wordt 50 % van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang* van de workshop, lezing of wandeling wordt 90 % cursusgeld in rekening gebracht.

Als de deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt, vervalt de aanspraak op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Een massage kan geannuleerd worden tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip. Dit dient telefonisch te gebeuren.

*) Als startdatum wordt de dag van de activiteit gehanteerd

 
Annulering door Pittig Gekruid

Bij onvoldoende deelname aan een activiteit behoudt Pittig Gekruid zich het recht voor deze te annuleren. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Pittig Gekruid zich het recht voor om de workshop, lezing of wandeling tot op de dag zelf te annuleren.

Pittig Gekruid zal de annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemer.

Bij annulering door Pittig Gekruid kan de deelnemer kiezen voor terugbetaling of voor overboeking naar een andere datum binnen drie maanden.

 
Aansprakelijkheid

Deelname aan de workshops, lezingen, massages en wandelingen van Pittig Gekruid gebeurt op eigen risico en rekening.

De kennis van Pittig Gekruid vervangt geen medische of psychologische hulpverlening.

Hapjes en dranken aangeboden door Pittig Gekruid tijdens workshop, lezingen en wandelingen zijn uiterst zorgvuldig bereid en worden ook op eigen risico van de deelnemer genuttigd.

Pittig Gekruid zal geen alcoholische dranken schenken.

 
Auteursrecht en eigendomsrecht lesmateriaal mbt workshops

Het lesmateriaal van Pittig Gekruid is uitsluitend bestemd voor deelnemers van de workshops, lezingen of wandelingen . De deelnemers dienen het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het lesmateriaal. Dit houdt in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld. Dit geldt ook voor teksten en foto’s van de website van Pittig Gekruid.

 
Versie, publicatie en aanpassingen

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen.